سه شنبه, ۱۲ مهر , ۱۴۰۱
نصب المان غدیر در شهر ارومیه 08 تیر 1400
عضو شورای شهر ارومیه:

نصب المان غدیر در شهر ارومیه

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ارومیه از تصویب شدن ساخت و نصب المان غدیر خم در یکی از میادین اصلی شهر ارومیه خبر داد.