شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱
معادن، ثروت فراموش شده آذربایجان غربی / معضلی به نام خام فروشی 29 تیر 1400
گزارش:

معادن، ثروت فراموش شده آذربایجان غربی / معضلی به نام خام فروشی

آذربایجان‌غربی یکی از مناطق غنی کشور در حوزه معادن به شمار می رود که نگاه مضاعف به این حوزه می تواند اقتصاد پایدار در سطح منطقه ایجاد کند اما این حوزه با معضل های زیادی از جمله خام فروشی و وجود دست های واسطه و دلالان این بخش مواجه است.