دوشنبه, ۳ آبان , ۱۴۰۰
لزوم تلاش برای پرورش خلاقیت و نوآوری دانش آموزان در تعطیلات تابستانی ۲۰ تیر ۱۴۰۰

لزوم تلاش برای پرورش خلاقیت و نوآوری دانش آموزان در تعطیلات تابستانی

رئیس موسسه فرهنگی و آموزشی راهیان کوثر آذربایجان غربی بر لزوم تلاش برای پرورش خلاقیت و نوآوری دانش آموزان در تعطیلات تابستانی تاکید کرد.