سه شنبه, ۴ آبان , ۱۴۰۰
اخباری‌گری چه آسیب‌هایی به شیعه وارد کرده است؟ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اخباری‌گری چه آسیب‌هایی به شیعه وارد کرده است؟

اخباریان از میان منابع، تنها کتاب و سنّت را مورد قبول دانسته و قدرت برداشت احکام الهی از آیات قرآن کریم را نیز منحصر در معصومین (ع) می‌دانند. بنابراین، از نظر علمای اخباری تنها یک منبع (روایات) برای استنباط احکام شرعی وجود دارد.