مراسم عزاداری هیئت عزاداران مسجد حضرت ابوالفضل(ع) - پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیـه | پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیـه