اهدای ۶۰ عدد ویلچر به بیمارستان های ارومیه توسط پدر شهید - پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیـه | پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیـه