دوشنبه, ۲۳ فروردین , ۱۴۰۰
آیا مناطق آزاد جدید به سرنوشت مناطق آزاد پیشین دچار می شوند؟ ۲۴ تیر ۱۳۹۵

آیا مناطق آزاد جدید به سرنوشت مناطق آزاد پیشین دچار می شوند؟

علی رغم ضرورت آسیب شناسی مناطق آزاد فعلی پیش از ایجاد مناطق جدید، دولت عزم خود را جزم کرده تا با تمام توان قدم در این مسیر بگذارد.