انحصار دندانپزشکی شکسته شد

انحصار دندانپزشکی شکسته شد

به گزارش ندای ارومیه، بالاخره پس از فراز و فرودهای بسیار، انحصار رشته‌ی دندانپزشکی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی شکسته شد.

پیش‌تر در ۲۲ دی ماه سال گذشته نیز انحصار رشته‌ی پزشکی شکسته شده بود.

رفع انحصار این دو رشته و به طور کلی رفع انحصار از بازار خدمات تخصصی، سالهاست که مطالبه‌ی فعالین، رسانه‌ها و اندیشکده‌های طرفدار عدالت بود.

بواسطه‌ی انحصار مذکور، سرانه‌ی دندانپزشک در ایران در رتبه‌ی ۱۳ منطقه و پایین‌تر از لبنان، ترکیه و عربستان قرار دارد و این سرانه در ۲۷ استان کشور پایین‌تر از عراق است.

خدمات دندانپزشکی به کالایی لوکس تبدیل شده تا جایی که بر اساس اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، هر ایرانی ۶ دندان پوسیده دارد.

با توجه به مقاومت جریان‌های ذی‌نفع انحصار، احتمالا هجمه‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی بخاطر این تصمیم شدت خواهد یافت که این امر ضرورت ورود رسانه‌ها و تشکل‌های دانشجویی به میدان حمایت از تصمیم انقلابی و عدالتخواهانه‌ی شورا را دو چندان می‌کند.

انتهای گزارش/