سردار ارجمندی فر: مرز و امنیت خط قرمز ماست
سردار ارجمندی فر: مرز و امنیت خط قرمز ماست

جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) گفت: مرز و امنیت خط قرمز ما ومردم این منطقه است و کوچک ترین حرکت و نا امنی از طرف نیروهای ضد انقلاب پاسخ دندان شکنی خواهد داشت.

به گزارش ندای ارومیه؛ سردار مجید ارجمندی فر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: موضوع امنیت در تمامی کشورها یکی از موضوعات اصلی محسوب می‌شود و در صورت وجود امنیت، توسعه، پیشرفت،آبادانی، شکوفایی علم و دانش و آرامش مردم با آن همراه است.

جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) بیان کرد: این گروه ها برای حفظ حیات خودشان در پی  ایجاد ناامنی در کشور هستند.

سردار ارجمندی فر تاکید کرد: معاندان با انجام برنامه‌هایی در شبکه های مجازی و رسانه‌های خودشان و یا با کار عملی و میدانی و با ترور ماموستای یک روستا و یک فرد عادی یا بسیجی در پی این هستند که از طریقی تلقین کنند که در این منطقه ناامنی است تا بتوانند به مطامع خودشان برسند.

وی اضافه کرد: اینها قصد دارند ایجاد ترس و ناامنی کنند ولی  با امنیتی که در شمال غرب ایجاد شده و به برکت مشارکت مردمی این امنیت پایدار شده است.

وی تاکید کرد: خط قرمز ما و مردم این منطقه، مرز و امنیت ماست و کوچک ترین حرکت و ناامنی از طرف نیروهای ضد انقلاب صورت بگیرد پاسخ دندان شکنی خواهند دید و هیچ ملاحظه ای نخواهیم داشت.

جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) گفت: اگر این فعالیت‌ معاندان کنترل نشود، در هرعمقی حضور داشته باشند ما آنجا را خاک دشمن می‌دانیم و بر خودمان وظیفه می‌دانیم در مقابل ناامنی که در پی ایجاد آن هستند اقداماتی در جهت مقابله به مثل داشته باشیم.

سردار ارجمندی فر بیان کرد: این اقدام ما سخت و کوبنده خواهد بود و معاندان را پشیمان خواهد کرد.

انتهای پیام /