سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی و واحد ارومیه منصوب شد
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی و واحد ارومیه منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، فرامرز فتح نژاد را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی و واحد ارومیه منصوب کرد.

دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، فرامرز فتح نژاد را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی و واحد ارومیه منصوب کرد.

در بخشی از حکم انتصاب آمده است:  انتظار می‌رود با بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی و مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی مدیران واحدهای دانشگاهی در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای راهبردهای نظام مدیریتی سند دانشگاه اسلامی و اعتلای واحدهای دانشگاهی اهتمام ورزید.

فرامرز فتح نژاد با مدرک دکتری تخصصی نظریه شبکه‌ها، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی است که دارای سوابقی از جمله رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، معاونت فناوری سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و معاونت فناوری صنعت بیمه کشور است.

شایان ذکر است  طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای جداگانه از زحمات و تلاش‌های محمود پوریوسف میاندوآب، رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی و واحد ارومیه تقدیر و تشکر کرده است.

انتهای پیام/