جنگ رسانه ای و تحرکات شبکات اجتماعی توسط جمهوری خواهان و دمکرات ها در تمامی دوره ها

جنگ رسانه ای و تحرکات شبکات اجتماعی توسط جمهوری خواهان و دمکرات ها در تمامی دوره ها

نظام سیاسی آمریکا دو روی یک سکه هستند،یکی جمهوری خواهان و دیگری دموکرات ها که هر دو حزب در یک راه و روش حکومت داری می کنند.

دید قدرت طلبی و خود برتربینی آمریکا به گونه ای است که خود را قدرت اول جهان می داند و به این دلیل در تمامی نقاط جهان دارای پایگاه ها و نیروهای نظامی در مناطق مختلف جهان هستند. در این بین کشورهایی هستند که از قدرت نظامی و سیاسی برخوردار نیستند مانند اسرائیل و عربستان جیره خوار آمریکا شده و با آنها همراه می شوند که این مسئله را می توان در نوشتاری دیگر ادامه داد.

با گذشت بیش از ۴۲ سال از فجر پیروزی انقلاب اسلامی،حرکت ها و برنامه های کلانی از سوی آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شده و این تحرکات توسط جمهوری خواهان و دموکرات ها در تمامی دوره ها صورت گرفته است.

امروزه جنگ رسانه ای،یکی از برجسته ترین جنبه های «جنگ نرم» و «جنگ های بین المللی» است.اگر چه جنگ رسانه ای عمدتا به هنگام جنگ های نظامی کاربرد بیشتری پیدا می کند،اما این به آن مفهوم نیست که در سایر مواقع،جنگ رسانه ای در جریان نبوده یا مورد استفاده قرار نمی گیرد.جنگ رسانه ای،تنها جنگی است که حتی در شرایط صلح نیز بین کشورها به صورت غیررسمی،ادامه داشته ،هر کشوری از حداکثر توان خود برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش با استفاده از رسانه ها،بهره گیری می کند.

سربازان جنگ رسانه ای،متخصصان تبلیغات،استراتژیست های تبلیغاتی بین المللی و کارگزاران رسانه ها هستند.طراحان جنگ رسانه ای،نه لزوما ژنرال های پادگان نشین،بلکه ممکن است پروفسورهای کالج و دپارتمان های رسانه ای در دانشگاه های معتبر هر کشوری باشند.

جنگ رسانه ای،جنگ بدون خون ریزی،جنگ آرام و جنگ بهداشتی و تمیز تلقی می شود،جنگی که در صفحات روزنامه ها و میکروفن رادیوها،صفحات تلویزیون ها،شبکات اجتماعی و عدسی دوربین ها جریان دارد.

در عصر حاضر ما شاهد انفجار اطلاعات در فضاهای مجازی هستیم و بیشتر مردم دنیا کاربران این شبکات هستند که تمامی اطلاعات زندگی و شغلی خود را در این فضا به اشتراک می گذارند.

در این بستر امروزه شاهد جنگ های گسترده ای بر علیه دولت ها و ملت ها هستیم که به راحتی با انتشار غیرواقعی و گاها ساختگی اخبار و صحنه ها افکارعمومی را مدیریت نموده و تاثیر بسزایی در آینده این کاربران خواهند داشت. نمونه بارز این امر دخالت ها و تاثیرگذاری در افکار عمومی در فتنه ۸۸ بود که بستر توئییتر را برای ایجاد اغتشاشات بیشترو تهیج جوانان و نخبگان در کشورانتخاب نمودند.در انتخابات هفته جاری آمریکا تبلیغات های گسترده ای در مورد حزب های جمهوری خواه و دموکرات از سوی ضدانقلاب ها و فریب خوردگان داخلی در سطح فضای مجازی و شبکات اجتماعی صورت پذیرفت به حدی که بحث محافل خانوادگی،بازاری و .. در سطح کشور ما شد.

موج سواری رسانه ای سایت ها،خبرگزاری ها و همچنین شبکات اجتماعی ضد انقلاب که با سیاست های آمریکا همسو بوده و در داخل کشور از سوی بعضی از خواص خوراک تهیه می نمایند در روزهای اخیر یک تعارض افکار در جامعه گسترش داد و موجب تحرکات بسیاری از قشر خاکستری جامعه را موجب گردیدند که در صفحات شخصی خود مطالبی را بر ضد نظام و در مورد انتخابات آمریکا و تجزیه و تحلیل های بی پایه و اساس منتشر نمایند.

نقش شبکات ماهواره ای فارسی زبان ضدانقلاب را نیز نمی توان نادیده گرفت که در حال تولید و محتوا برای تاثیرگذاری در افکارعمومی ایرانیان بودند که همگی این موارد را می توان جنگ رسانه ای بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانست،که سر منشا اصلی برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری ها بر روی این موضوع ،آمریکا است چه رئیس جمهور دموکرات باشد چه جمهوری خواه.