ادامه محکومیت اقدام موهن رئیس جمهور فرانسه
ادامه محکومیت اقدام موهن رئیس جمهور فرانسه
شورای روحانیت ارومیه در محکومیت گستاخی رئیس جمهور فرانسه در حمایت از اقدام وقیحانه روزنامه فرانسوی در توهین به پیامبر گرامی اسلام (ص) بیانیه ای صادر کرد.

در بخش از این بیانه آمده است: مردم فهیم و آکاه

آذربایجان غربی که رنگین کمانی از ادیان و اقوام متفاوت است در آستانه هفته وحدت دست در دست هم از اعتقادات و آرمانهای اسلامی و انقلابی خود دفاع خواهند کرد.

انجمن آشوریان ارومیه و حومه نیز در بیانیه ای با محکوم کردن اهانت به ساحت نورانی پیامبر گرامی اسلام(ص) از تمامی آزادیخواهان جهان خواست با حفظ هوشیاری  نقشه طراحان  توطئه های  مذهبی را خنثی کنند.