اخبار کرونا در آذربایجان غربی / به روز رسانی می شود…

اخبار کرونا در آذربایجان غربی / به روز رسانی می شود…

آمار ابتلا به کرونا در استان – ۱۵ فروردین https://nedayeurmia.ir/?p=267353

***

تعداد مبتلایان ویروس کرونا در آذربایجان غربی ۵۹۷ نفر شد

▫️بهبودیافتگان: ۳۱۰ نفر
▫️فوتی: ۴۹ نفر

ارومیه: ۱۹۱ نفر بوکان: ۷۸ نفر خوی: ۸۰ نفر شاهین‌دژ: ۳۸ نفر میاندوآب: ۵۳ نفر مهاباد: ۳۶ نفر تکاب: ۱۸ نفر نقده: ۲۱ نفر سلماس: ۱۴ نفر سردشت: ۱۷ نفر ماکو: ۱۰ نفر پیرانشهر: ۱۳ نفر چایپاره: ۴ نفر اشنویه: ۱۲ نفر چالدران: ۳ نفر پلدشت: ۴ نفر شوط: ۵ نفر – جمعه ۸ فروردین

***

بنا به گزارشات موثق واصله، الکل تقلبی با نام تجاری پارس الکل به عنوان اتانول ٩۶ درجه در سطح عرضه پخش گردیده است که برابر نظریه آنالیز آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی متانول خالص با درجه ٩٧/١ بوده که نه تنها خاصیت ضدعفونی کنندگی ندارد بلکه با جذب از راه پوست باعث کوری و مرگ گردیده و بسیار سمی و خطرناک میباشد.

لذا بدینوسیله از همه شهروندان و هم میهنان عزیز تقاضا میشود جهت حفظ سلامت و ایمنی خود از هرگونه خرید و مصرف محصول مذکور اکیداً خودداری نموده و در صورت مشاهده محصول مذکور در سطح مراکز فروش نسبت به اطلاع رسانی از طریق شماره تلفن ۱۹۰ اقدام نمایند تا از سوی کارشناسان معاونت های غذا و دارو نسبت به جمع آوری از سطح عرضه اقدام گردد. – جمعه ۸ فروردین

***

رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی:

همزمان با شیوع کرونا در آذربایجان غربی متاسفانه شاهد افزایش آمار مسمومیت الکلی هستیم. / ذهنیتی که اکنون در خصوص نوشیدن الکل و ضدعفونی بدن از کرونا ویروس به مردم داده شده، اشتباه بوده و خسارت های جبران ناپذیری دارد.

آماری که تا کنون در استان ما در خصوص مسمومیت الکلی بوده بدین شرح است: ۲۱ نفر در کل استان به علت سو مصرف الکل دچار مسمومیت شده اند که ۱۹ نفر مذکر و ۲ نفر مونث می باشند. / اکنون ۳ نفر در بیمارستان بستری بوده، و ۱۳ نفر ترخیصی داشته ایم. که در این بین یک کودک ۵ ساله و یک نوجوان ۱۴ ساله مشاهده می شود. / تا کنون متاسفانه پنج نفر فوتی به دلیل آمار مسمویت الکلی داشتیم.

از مردم و خانواده ها تقاضا داریم،‌ الکل و محلول های ضدعفونی را در دسترس کودکان و نوجوانان قرار ندهند. – پنجشنبه ۷ فروردین

***

تعداد مبتلایان ویروس کرونا در آذربایجان غربی ۵۶۶ نفر شد

▫️بهبودیافتگان: ۲۹۶ نفر
▫️فوتی: ۴۳ نفر

ارومیه: ۱۸۲ نفر بوکان: ۷۱ نفر خوی: ۷۷ نفر شاهین‌دژ: ۳۷ نفر میاندوآب: ۴۹ نفر مهاباد: ۳۳ نفر تکاب: ۱۸ نفر نقده: ۲۱ نفر سلماس: ۱۳ نفر سردشت: ۱۷ نفر ماکو: ۱۰ نفر پیرانشهر: ۱۳ نفر چایپاره: ۴ نفر اشنویه: ۱۱ نفر چالدران: ۳ نفر پلدشت: ۴ نفر شوط: ۳ نفر – پنج شنبه ۷ فروردین

***

تعداد مبتلایان ویروس کرونا در آذربایجان غربی ۴۹۷ نفر شد

▫️آزمایش گرفته شده: ۱۳۸۱ نفر
▫️بهبودیافتگان: ۲۵۱ نفر
▫️فوتی: ۴۰ نفر

ارومیه: ۱۷۰ نفر بوکان: ۶۷ نفر خوی: ۵۵ نفر شاهین‌دژ: ۳۴ نفر میاندوآب: ۴۰ نفر مهاباد: ۲۹ نفر تکاب: ۱۷ نفر نقده: ۲۰ نفر سلماس: ۱۲ نفر سردشت: ۱۵ نفر ماکو: ۹ نفر پیرانشهر: ۹ نفر چایپاره: ۴ نفر اشنویه: ۹ نفر چالدران: ۳ نفر پلدشت: ۳ نفر شوط: ۱ نفر – سه شنبه ۵ فروردین

***

تعداد مبتلایان ویروس کرونا در آذربایجان غربی ۴۶۲ نفر شد

▫️آزمایش گرفته شده: ۱۲۹۶ نفر
▫️بهبودیافتگان: ۲۳۴ نفر
▫️فوتی: ۳۵ نفر

ارومیه: ۱۵۷ نفر بوکان: ۶۴ نفر خوی: ۵۲ نفر شاهین‌دژ: ۳۱ نفر میاندوآب: ۳۶ نفر مهاباد: ۲۷ نفر تکاب: ۱۷ نفر نقده: ۱۹ نفر سلماس: ۱۲ نفر سردشت: ۱۱ نفر ماکو: ۹ نفر پیرانشهر: ۸ نفر چایپاره: ۴ نفر اشنویه: ۸ نفر چالدران: ۳ نفر پلدشت: ۳ نفر شوط: ۱ نفر – دوشنبه ۴ فروردین

***

تعداد مبتلایان ویروس کرونا در آذربایجان غربی ۴۲۸ نفر شد

▫️آزمایش گرفته شده: ۱۲۱۶ نفر
▫️بهبودیافتگان: ۲۱۸ نفر
▫️فوتی: ۳۱ نفر

ارومیه: ۱۵۰ نفر بوکان: ۶۰ نفر خوی: ۴۸ نفر شاهین‌دژ: ۲۹ نفر میاندوآب: ۲۸ نفر مهاباد: ۲۵ نفر تکاب: ۱۷ نفر نقده: ۱۸ نفر سلماس: ۱۰ نفر سردشت: ۱۱ نفر ماکو: ۸ نفر پیرانشهر: ۸ نفر چایپاره: ۴ نفر اشنویه: ۶ نفر چالدران: ۳ نفر پلدشت: ۲ نفر شوط: ۱ نفر-یکشنبه ۳ فروردین

***

تعداد مبتلایان ویروس کرونا در آذربایجان غربی ۳۹۵ نفر شد

آزمایش گرفته شده: ۱۱۴۳ نفر
بهبودیافتگان: ۲۰۰ نفر
فوتی: ۲۷ نفر

ارومیه: ۱۴۴ نفر بوکان: ۵۸ نفر خوی: ۳۹ نفر شاهین‌دژ: ۲۶ نفر میاندوآب: ۲۳ نفر مهاباد: ۲۴ نفر تکاب: ۱۷ نفر نقده: ۱۷ نفر سلماس: ۱۰ نفر سردشت: ۸ نفر ماکو: ۸ نفر پیرانشهر: ۶ نفر چایپاره: ۴ نفر اشنویه: ۶ نفر چالدران: ۲ نفر پلدشت: ۲ نفر شوط: ۱ نفر – شنبه ۲ فروردین

***

تعداد مبتلایان ویروس کرونا در آذربایجان غربی ۳۶۷ نفر شد

▫️آزمایش گرفته شده: ۱۰۶۸ نفر
▫️بهبودیافتگان: ۱۸۸ نفر
▫️فوتی: ۲۳ نفر

?ارومیه: ۱۳۹ نفر بوکان: ۵۵ نفر خوی: ۳۶ نفر شاهین‌دژ: ۲۵ نفر میاندوآب: ۱۹ نفر مهاباد: ۱۷ نفر تکاب: ۱۷ نفر نقده: ۱۶ نفر سلماس: ۹ نفر سردشت: ۸ نفر ماکو: ۸ نفر پیرانشهر: ۶ نفر چایپاره: ۴ نفر اشنویه: ۴ نفر چالدران: ۲ نفر پلدشت: ۱ نفر شوط: ۱ نفر – جمعه ۱ فروردین

***

وضعیت ابتلا به کرونا در آذربایجان غربی به تفکیک شهرستان

آمار مبتلایان ۳۵۳
بهبود یافتگان ۱۵۹
فوتی ۲۱

ارومیه: ۱۳۶ بوکان: ۵۰ خوی: ۳۶ شاهیندژ: ۲۴ میاندوآب: ۱۸ مهاباد: ۱۷ تکاب: ۱۷ نقده: ۱۳ سلماس: ۹ سردشت: ۸ ماکو: ۸ پیرانشهر: ۵ چایپاره: ۴ اشنویه: ۴ چالدران: ۲ پلدشت: ۱ شوط: ۱ – پنجشنبه ۲۹ اسفند

***

آمار مبتلایان به کرونا در آذربایجان غربی به ۳۲۶ نفر رسید

فوتی ۱۹ بهبود یافتگان ۱۴۵

ارومیه: ۱۲۹ نفر بوکان: ۴۸ نفر خوی: ۳۵ نفر شاهیندژ: ۲۱ نفر میاندوآب: ۱۷ نفر مهاباد: ۱۶ نفر تکاب: ۱۴ نفر نقده: ۱۳ نفر سلماس: ۸ نفر سردشت: ۶ نفر پیرانشهر: ۵ نفر چایپاره: ۴ نفر اشنویه: ۴ نفر ماکو: ۴ نفر پلدشت: ۱ نفر چالدران: ۱ مورد شوط: صفر – چهارشنبه ۲۸ اسفند

***

آخرین آمار کرونا در استان: مبتلایان ۳۰۰ نفر، درگذشتگان ۱۷ نفر، بهبود یافتگان ۱۱۷ نفر

به تفکیک شهرستان ها:

ارومیه ۱۱۸ نفر، بوکان ۴۳ نفر، خوی ۳۴ نفر، شاهین دژ ۲۰ نفر، میاندوآب ۱۷ نفر، تکاب ۱۲ نفر، سلماس ٨نفر، مهاباد ۱۵ نفر، سردشت ۶ نفر، اشنویه ۴ نفر، پیرانشهر ۱ نفر، نقده ۱۳ نفر، چایپاره ۴ نفر، ماکو ۴ نفر، پلدشت ۱نفر – سه شبنه ۲۷ اسفند

***

آخرین آمار کرونا در استان: مبتلایان ۲۵۸ نفر، درگذشتگان ۱۴ نفر، بهبود یافتگان ۱۰۳ نفر

به تفکیک شهرستان ها:

ارومیه ۱۰۵ نفر، بوکان ۳٨ نفر، خوی ۲۴ نفر، شاهین دژ ۱۶ نفر، میاندوآب ۱۷ نفر، تکاب ۱۲ نفر، سلماس ٨نفر، مهاباد ۱۲ نفر، سردشت ۶ نفر، اشنویه ۳ نفر، پیرانشهر ۱ نفر، نقده ۹ نفر، چایپاره ۴ نفر، ماکو ۳ نفر – دوشنبه ۲۶ اسفند

***

دکتر اقازاده رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی: استان وارد وضعیت قرمز (بیماری کرونا) شد – یکشنبه ۲۵ اسفند

***

سردار اوصانلو، فرمانده قرارگاه حمزه(ع) نیروی زمینی سپاه در منطقه شمالغرب: اصناف نسبت به تعطیلی بازار اقدام کنند/ برای سلامت هموطنان منتظر دستور و اذن مسئولان نباشید – یکشنبه ۲۵ اسفند

***

آمار مبتلایان کرونا در آذربایجان غربی: ۲۲۴ مبتلا، ۸۰ بهبود یافته، ۱۲ فوتی

به تفکیک شهرستان ها:

ارومیه ۸۷ نفر، بوکان ۳۴ نفر، خوی ۲۳ نفر، شاهین دژ ۱۶ نفر، میاندوآب ۱۵ نفر، تکاب ۱۰ نفر، سلماس ۷ نفر، مهاباد ۱۰ نفر، سردشت ۵ نفر، اشنویه ۳ نفر، پیرانشهر ۱ نفر، نقده ۷ نفر، چایپاره ۴ نفر، ماکو ۲ نفر – یکشبنه ۲۵ اسفند

***

استاندار آذربایجان غربی: با توجه به اینکه برخی استان های کشور با کمبود شدید دستکش و اقلام ضدعفونی کننده مواجه هستند و وزارت بهداشت از بخشی از تولید استان برای آنها استفاده می برد، مقرر گردید تا نیاز مردم استان تامین نشده به سایر استانها ارسال نشود. – یکشنبه ۲۵ اسفند

***

شهردار ارومیه: جهت پیشگیری از شیوع کرونا، فعالیت ناوگان اتوبوس‌رانی از روز دوشنبه (فردا) تعطیل می شود. / رانندگان ناوگان تاکسیرانی نیز می توانند فعالیت نکنند اگرچه شرایط سخت است ان‌شالله که در قالب بسته های حمایتی از آن‌ها حمایت می شود. -یکشنبه ۲۵ اسفند

***

آخرین آمار ابتلا به بیماری کرونا در استان: تعداد کل مبتلایان: ۱۹۳ نفر، بهبود یافتگان: ۸۰ نفر، بیماران فوت‌شده: ۷ نفر

به تفکیک شهرستان: ارومیه ۷۳، بوکان ۳۳، خوی ۱۸، شاهین دژ ۵، میاندوآب ۱۱، تکاب ۱۰، سلماس ۷، مهاباد ۶، نقده ۶، سردشت ۵، چایپاره ۳، ماکو۲، اشنویه ۲، پیرانشهر۱ مورد – شنبه ۲۴ اسفند

***

سرتیپ دوم علی حاجیلو ، فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالغرب نزاجا خبر داد؛

رزمایش شهری مبارزه با ویروس منحوس کرونا با نام ”وبا ولایت تا شهادت” فردا روز یکشنبه در مراکز استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و شهر سقز برگزار خواهد شد.

این رزمایش در ارومیه در خیابان های امام (ره)، کاشانی، سردار سپهبد سلیمانی و خیابان شهید امینی از ساعت ۱۱:۰۰ آغاز خواهد شد. – شنبه ۲۴ اسفند

***

آخرین آمار بیماری کرونا در آذربایجان غربی: مبتلایان ۱۷۵ نفر، بهبودیافتگان ۵۵ نفر، فوتی ها ۶ نفر،

به تفکیک شهرستان: ارومیه۶۶، بوکان ۲۷، خوی ۱۷، شاهین دژ ۱۵، میاندوآب ۱۱، تکاب ۸، سلماس ۷،
مهاباد ۶، سردشت ۴، نقده ۶ ، اشنویه ۲، ماکو ۲ پیرانشهر ۱، – جمعه ۲۳ اسفند

***

آخرین آمار بیماری کرونا در آذربایجان غربی: مبتلایان ۱۴۴ نفر، بهبودیافتگان ۴۸ نفر، فوتی ها ۵ نفر،

به تفکیک شهرستان: ارومیه ۵۹، بوکان ۲۰، خوی ۱۴، شاهین دژ ۱۴، میاندوآب ۱۰، تکاب ۵، سلماس ۶،
مهاباد ۶، سردشت ۲، اشنویه ۱، پیرانشهر ۱، نقده ۶ – پنجشنبه ۲۲ اسفند

***

سرهنگ عبدی، مسئول بسیج اصناف و بازاریان آذربایجان غربی: تمام نانوایان سطح استان همانند سابق مشغول به کار هستند و هیچگونه مشکلی برای تامین آرد، پخت نان و تهیه سایر مواد مصرفی خانواده ها وجود ندارد. – پنج شنبه ۲۲ اسفند

***

استاندار آذربایجان غربی: با پزشکان و درمانگاه هایی که به بهانه کرونا ویروس مطب و درمانگاه ها را تعطیل کرده و برای مردم مشکل ایجاد کرده اند برخورد می شود. – پنج شنبه ۲۲ اسفند

***

آخرین آمار کرونا در آذربایجان غربی: مبتلایان ۱۱۹ نفر، فوت شدگان ۴ نفر، بهبود یافتگان ۳۸ نفر

ارومیه ۵۱، بوکان ۱۴، خوی ۱۲، شاهین دژ ۱۲، میاندوآب ۹، تکاب ۵، سلماس ۴، مهاباد ۳، چایپاره ۲، سردشت ۱، اشنویه ۱ مورد – چهارشنبه ۲۱ اسفند

***

طبق اعلام رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی، تعداد بیماران مبتلا به کرونا در استان به ۱۱۹ نفر رسید.- چهارشنبه ۲۱ اسفند

***

فرماندار ارومیه در واکنش به برخی شایعات در خصوص عدم فعالیت نانوایی‌های شهرستان: هیچ مشکلی در نانوایی‌ها نداریم و تمام واحدهای نانوایی مشغول ارائه خدمت به مردم هستند / تمام اقلام و نیازمندی‌های مردم تامین شده و نگرانی از این بابت نداریم. – سه شنبه ۲۰ اسفند

***

ضد عفونی گسترده معابر شهری توسط بسیجیان و نیروهای خودجوش مردمی انقلابی در ارومیه – سه شنبه ۲۰ اسفند

***

افتتاح بیمارستان صحرایی ۲۰۰ تخت خوابی سپاه در مجتمع شهید کاظمی ارومیه برای مقابله با کرونا – سه شنبه ۲۰ اسفند

***

درخواست شهردار ارومیه در نشست شهرداران کلانشهرهای کشور: دولت اعتباری برای جبران خسارات رانندگان تاکسی، اتوبوس و دست فروش ها در نظر گیرد – سه شنبه ۲۰ اسفند

***

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی اعلام کرد؛ تعداد مبتلایان به کرونا در استان به ۱۰۰ نفر رسیده است. – سه شنبه ۲۰ اسفند

***

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، با اشاره به اینکه تعداد مبتلایان به کرونا در استان ۷۳ نفر شده، از فوت ۴ نفر مبتلا به این بیماری خبر داد. -دوشنبه ۱۹ اسفند

***

در آمار اعلامی توسط جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در آذربایجان غربی ۶۹ نفر اعلام شد. – دوشبنه ۱۹ اسفند

***

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی: با احتساب موارد مثبت در روزهای قبل، مجموعا تعداد موارد مثبت به ۵۵ مورد در استان رسید. یکشنبه ۱۸ اسفند

***

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی:اینکه از ۳۰ آزمایش در روز گذشته ۱۶ مورد مثبت شده، یعنی ویروس وارد استان شده است. / آمار مبتلایان به کرونا در استان، ۴۲ نفر و ۲ نفر فوتی – شنبه ۱۷ اسفند

***

شهردار ارومیه دفن یک فوتى کرونایى در باغ رضوان را تایید کرد – شنبه ۱۷ اسفند

***

نتیجه نمونه آزمایشگاهی دو بیمار ۱۹ و ۵۹ ساله در میاندوآب مثبت اعلام شد – شنبه ۱۷ اسفند

***

انتظار مهدی، سخنگوی قرارگاه دانشگاهی کنترل کروناویروس آذربایجان غربی: تعداد مبتلایان به کرونا در آذربایجان غربی ۳۰ نفر شد – شنبه ۱۷ اسفند

***

هوشنگ شیخی، فعال سیاسی ارومیه ای در صفحه شخصی خود نوشت: یک شهری داریم به نام سردشت، همان شهری که چند هزار مصدوم شیمیایی دارد، ورود کرونا به آن می دانید یعنی چه فاجعه ای؟ قرنطینه کاملش شاید تنها راه باشد – جمعه ۱۶ اسفند

***

سردار داداش زاده، جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی: آغاز تولید ۱۰۰ هزار ماسک به صورت روزانه در آذربایجان غربی – جمعه ۱۶ اسفند

***

آمار اعلامی از سوی جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: مبتلایان به کرونا در آذربایجان غربی، ۱۱ نفر -جمعه ۱۶ اسفند

***

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی خبر داد: ثبت اولین مورد فوت بیمار مبتلا به کرونا در آذربایجان غربی – پنج شنبه ۱۵ اسفند

***

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی: هیچ مورد فوتی بر اثر کرونا در آذربایجان غربی ثبت نشده است / هفت نفر مبتلا به کرونا در استان / چهار نفر مرخص شده اند – چهارشنبه ۱۴ اسفند

آخرین اخبار کرونا در آذربایجان غربی و ارومیه

انتهای پیام/