مراکز پژوهشی جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۱۵ جهان و اول غرب آسیا

مراکز پژوهشی جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۱۵ جهان و اول غرب آسیا

به گزارش ندای ارومیه، جدیدترین گزارش رقابت پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران در شاخص کیفیت مراکز پژوهشی با یک پله پیشرفت، رتبه ۱۵ جهان را به خود اختصاص داده است.

امتیاز کسب شده توسط مراکز پژوهشی جمهوری اسلامی ایران که با رشد چشمگیری نسبت به گزارش های پیشین همراه است.

بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی ایران همچنان حائر رتبه اول در غرب آسیا است.

کشورهای هلند، سوئیس و سوئد، بلژیک در این گزارش به ترتیب در رتبه های ۱۷، ۲۰ و ۲۳ قرار دارند.

انتهای پیام/