سازمان حمایت از مصرف کننده باید نهادی مردمی باشد نه دولتی
سازمان حمایت از مصرف کننده باید نهادی مردمی باشد نه دولتی

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده باید نهادی مردمی باشد و با یک سازمان دولتی به این هدف یعنی حمایت از مصرف کننده نمی توان دست یافت.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده باید نهادی مردمی باشد و با یک سازمان دولتی به این هدف یعنی حمایت از مصرف کننده نمی توان دست یافت.

دکتر راغفر در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیه اظهار کرد: در حال حاضر کارکرد چندانی برای سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده قائل نیستم و معتقدم دستیابی به اهدافی که برای این سازمان متصور گردیده با سازوکار فعلی قابل دستیابی نیست.

وی افزود: این امکان پذیر نیست که یک سازمان با این شرایط توامان هم حامی تولیدکننده و هم مصرف کننده باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: مشکل جدی سازمان حمایت از مصرف کننده دولتی بودن آن است، ما معتقدیم که برای حمایت از مصرف کننده باید نهادی مردمی وجود داشته باشد و دستیابی به این هدف از طریق یک سازمان دولتی ممکن نیست.

راغفر در ادامه ابراز داشت: امروز می بینیم که وجود سازمان حمایت، در عرصه های مختلف از جمله بازار خودرو، نتوانسته تضمین کننده حقوق مصرف کنندگان باشد و با سازوکار فعلی امکان تحقق این امر نیز وجود ندارد.

این اقتصاددان نهادگرا خاطرنشان کرد: با وضعیت موجود، بودن یا نبودن سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده تفاوت چندانی برای مردم ندارد.

انتهای پیام/