نجات دریاچه ارومیه در گرو مدیریت مصرف آب است
نجات دریاچه ارومیه در گرو مدیریت مصرف آب است
رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه گفت: اگر از مصرف بی رویه آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه جلوگیری نشود در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه گفت: اگر از مصرف بی رویه آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه جلوگیری نشود در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

کامران زینال زاده در گفت و گو با ندای ارومیه اظهار کرد: دریاچه ارومیه به واسطه بارش های اخیر با بهبود نسبی مواجه شده اما نجات آن در گرو مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز این دریاچه است.

وی افزود: حجم آبی که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه صرف کشاورزی سنتی می شود به مراتب بیشتر از ورودی آب است و ما در حال مصرف ذخایر آبی هستیم.

رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه تصریح کرد: وقتی بحث نجات دریاچه ارومیه مطرح می شود اولین نکته ای که باید مد نظر قرار بگیرد بحث مدیریت منابع آبی است نه صرفا راهکارهای ضربتی که موجب نجات دریاچه به شکل پایدار نخواهند شد.

زینال زاده ابراز داشت: از جمله راهکارهایی که بعضا برای نجات دریاچه ارومیه مطرح می شود، انتقال آب از حوضه های دیگر است که با توجه به شرایط فعلی اولویت دار به نظر نمی رسد.

وی در ادامه گفت: انتقال آب برای دریاچه ارومیه به این حجم برداشت از منابع آبی را می توان به وضعیت فردی تشبیه کرد که مخارج ماهیانه اش چند میلیون تومان بیشتر از درآمدش بوده و اکنون به جای اصلاح مصرف، قصد استقراض یا اخذ وام دارد.

رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه با بیان این که علی رغم محدودیت منابع آبی شاهد گسترش کشاورزی سنتی در آذربایجان غربی هستیم، گفت: حداقلی ترین اقدامی که امروز ضروری است و اولویت دارد، تلاش برای کاهش میزان مصرف آب کشاورزی از طریق جایگزینی روش های صنعتی کشت و زراعت است.

انتهای پیام/