مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در ارومیه

مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در ارومیه