وقتی مجلس با TF ، الاحوازیه و داعش را مهمان همیشگی ایران می کند

وقتی مجلس با TF ، الاحوازیه و داعش را مهمان همیشگی ایران می کند

به گزارش ندای ارومیه، این روزها دولتمردان و بعضی نمایندگان مجلس مکررا از لزوم تصویب لوایح باقی مانده درخواستی FATF در مجلس می گویند و بناست مجددا کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(TF) را در مجلس طرح و به هر قیمتی شده تصویب کنند تا به خیال خام خود هم راه تبادلات بانکی ایران هموار شود و هم با تامین مالی گروه های تروریستی مبارزه شود.

اما حضرات غرب گرا و نمایندگان بیسواد باید توجه داشته باشند، با توجه به باقی ماندن تحریم های ثانویه بانکی در برجام و قرار داشتن اکثر نهادهای امنیتی مانند سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و…در لیست تحریم های آمریکا، اجرای بندهای ۲۱ و ۳۱ برنامه اقدام FATF مربوط به شناسایی ذی نفع واقعی و به اشتراک گذاری اطلاعات آن باعث می شود تا بانک های داخلی برای انجام ارتباطات بین المللی خود مجبور شوند در داخل کشور نهادهای امنیتی مانند سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و دفاع را تحریم کنند تا گروه های تروریستی مانند الاحوازیه و داعش و حدکا و… بدون مزاحمت مهمان ایران شوند!

سئوال اساسی اینجاست که دولتمردان و نمایندگان چگونه به خود اجازه می دهند که با این پیشنهادات خود دست سپاه و اطلاعات را ببندند و آنها را مشمول خود تحریمی کنند و همزمان و الاحوازیه و داعش را رها کنند!

گویا این حضرات حاضرند حتی به بهای باز شدن همیشگی پای گروه های تروریستی داعش، الاحوازیه و… در ایران و کاهش قدرت نیروهای امنیتی در مقابل آن، با اجرای برنامه اقدام FATF بلکه رضایت چشم آبی های اروپایی را کسب کنند!

بهتر است بجای تداوم این مسیر خائنانه که راه گروه های تروریستی را به کشور هموارتر می کند، از ابزارهایی مانند پیمان پولی دوجانبه ، فروش ریالی نفت در بورس، استفاده از سامانه جایگزین سوئیفت و امثالهم استفاده کنند تا تحریم های ظالمانه را کم اثر کنند.

علیرضا فقیهی راد