اعضای شورای شهر در خصوص پخش زنده جلسات و شفافیت چه می گویند؟

اعضای شورای شهر در خصوص پخش زنده جلسات و شفافیت چه می گویند؟

یکی از مهمترین گام ها برای مقابله با فساد در مدیریت شهری و افزایش اعتماد میان مردم و نمایندگان آنان در شورای شهر، استفاده از ابزارهای شفافیت است.

در همین راستا نظر اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه را در خصوص برداشتن ابتدایی ترین گام ها برای شفافیت جویا شدیم.

اعضای شورای شهر در پاسخ به این سوال ما که آیا با پخش زنده جلسات شورای شهر و درج تمامی مصوبات و دستورجلسات در سایت شورا موافقید؟ گفتند:

علیزاده امامزاده: از درج مصوبات و دستور جلسات در سایت شورا و همچنین پخش زنده جلسات استقبال می کنم و خود شروع کننده این اقدام در جلسات مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر ارومیه بوده ام.

رسول اصغرزاده: پخش زنده جلسات شورای شهر مانعی ندارد. مصوبات در سایت شورا درج می شود و دستور جلسات نیز قابل درج است.

حجت الاسلام خلیل پور: من از هر اقدامی در راستای شفافیت نهایت استقبال را می کنم و با پخش زنده تمامی جلسات علنی شورای شهر و رسانه ای کردن دستور جلسات و مصوبات که جنبه عمومی دارد موافقم.

مرتضی پیری: پخش زنده جلسات شورای شهر و همچنین درج مصوبات و دستور جلسات در سایت شورا بسیار سازنده است.

بخشایشی: شفافیت و علنی برگزار کردن جلسات شورای شهر امری،حتمی لازم و مفید است.بغیر از برخی موارد که نیاز به محرمانه بودن جلسات دارد،در سایر موارد موافق پخش مسقیم جلسات هستم.

زلفعلی ابراهیمی: من فقط یک حرف دارم، اگر شورای شهر نباشد شهرداری بهتر اداره می شود!

نقشین:من با شفافیت مصوبات و دستورجلسات و پخش مستقیم جلسات شورای شهر موافق هستم اما بستگی به نظر جمع دارد

خالد حاتمی:من از روز اول گفتم که یک دوربین در تمام جلسات حضور داشته باشد و البته الان هم جلسات ضبط کامل می شوند.چیز پنهانی از مردم نداریم.کاملا موافق شفافقت و پخش مستقیم جلسات شورا هستم

حسین پناهی: بله،بنده نیز قطعا موافق شفافیت در جلسات شورای شهر هستم،بهترین روش هم همان پخش تمامی جلسات و دستورات جلسه می باشد.برخی از دوستان علاقه به انحصاری کردن و گزینشی پخش کردن مطالب و افراد هستند.پخش مستقیم و بدون توقف جلسات بهترین روش است.

انتهای پیام/