داستان ترور مردی که می خواست علیه وزیر خارجه افشاگری کند!
داستان ترور مردی که می خواست علیه وزیر خارجه افشاگری کند!
این ویدئو چند دقیقه ای روایتی کوتاه و مختصر از ماجرای به شهادت رسیدن دکتر حسن آیت در 14 مرداد 1360 است.

ندای ارومیه – این ویدئو چند دقیقه ای روایتی کوتاه و مختصر از ماجرای به شهادت رسیدن دکتر حسن آیت در ۱۴ مرداد ۱۳۶۰ است.

انتهای پیام/