واردات پوشاک بی‌کیفیت چینی، عامل بیکاری نیم میلیون ایرانی
واردات پوشاک بی‌کیفیت چینی، عامل بیکاری نیم میلیون ایرانی
معاون اسبق سازمان تامین اجتماعی گفت: واردات پوشاک بی‌کیفیت چینی، عامل بیکاری نیم میلیون ایرانی است.

محسن ایزدخواه اظهار کرد: گزارش‌ها نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که بالغ بر نیم میلیون نفر شغل خودشان را در حوزه لباس و پوشاک به علت واردات بی‌کیفیت کالاهای چینی از دست می‌دهند.

وی افزود: سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی منتهی به سال ۹۵ نشان می‌دهد ۱۳ هزار نفر بیمه‌های اجباری منفی شده است و حتی اگر بپذیریم که دولت اشتغال ایجاد کرده، باید قبول کنیم که از سوی دیگر تعداد اخراجی‌ها رو به افزایش بوده است.

معاون اسبق تامین اجتماعی تصریح کرد: آمارهای دریافت بیمه #بیکاری نشان می‌دهد به تعداد افرادی که در واقع بیمه بیکاری دریافت کرده‌اند اضافه شده است و باید از دولتمردان سوال کرد اگر شما حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کردید، این شغل‌ها در یک اقتصاد رسمی یا یک اقتصاد غیررسمی ایجاد شده است؟

انتهای پیام/