سامانه دریافت تصاویر ماهواره ای هواشناسی آذربایجان غربی افتتاح شد
سامانه دریافت تصاویر ماهواره ای هواشناسی آذربایجان غربی افتتاح شد

بهره برداری از طرحهای هواشناسی استان با حضور استاندار آذربایجان غربی آغاز شد. به گزارش ندای ارومیه ، امروز همزمان با نخستین روز از ایام الله دهه مبارک فجر، بهره برداری از طرحهای هواشناسی استان با حضور استاندار آذربایجان غربی آغاز شد. پروژه های افتتاحی هواشناسی استان در دهه فجر ۹۶ شامل  افتتاح سامانه دریافت تصاویر […]

بهره برداری از طرحهای هواشناسی استان با حضور استاندار آذربایجان غربی آغاز شد.

به گزارش ندای ارومیه ، امروز همزمان با نخستین روز از ایام الله دهه مبارک فجر، بهره برداری از طرحهای هواشناسی استان با حضور استاندار آذربایجان غربی آغاز شد.

پروژه های افتتاحی هواشناسی استان در دهه فجر ۹۶ شامل  افتتاح سامانه دریافت تصاویر ماهواره هواشناسی با ۴۵۰ میلیون ریال اعتبار، افتتاح سامانه مانیتورینگ پیش بینی  با ۱۰۰۰  میلیون ریال اعتبار ، افتتاح سامانه پایش و سنجش از راه دور پارامترهای هواشناختی دریاچه ارومیه فاز یک سامانه نیاز آبی با ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار ، راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی شهری در داخل شهر ارومیه با۲۸۴۰ میلیون ریال اعتبار، راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی دریایی پل میانگذر ارومیه با ۲۷۰۰ میلیون ریال اعتبار ، راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی مجتمع گردشگری باری با۲۷۵۰  میلیون ریال اعتبار ، راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی شهرستان بوکان با۲۶۵۰میلیون ریال اعتبار ،ایستگاه خودکار هواشناسی شهرستان نقده با۲۷۵۰  میلیون ریال اعتبار،ایستگاه خودکار هواشناسی شهرستان میاندوآب با ۲۷۵۰میلیون ریال اعتبار، ایستگاه خودکار هواشناسی دانشگاه نازلو  با۲۷۴۰   میلیون ریال اعتباربود.

همچنین ایستگاه بارانسنجی تمام اتوماتیک بخش سرو با ۳۰۰میلیون ریال اعتبار با هدف پایش داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی و افزایش کمی و کیفی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی و کمک به بهبود پیش‌بینی راه اندازی شدو ایستگاه بارانسنجی تمام اتوماتیک تخت سلیمان تکاب با ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار، ایستگاه بارانسنجی تمام اتوماتیک میرآباد شهرستان نقده با۳۰۰میلیون ریال اعتبار،ایستگاه بارانسنجی تمام اتوماتیک محمدیار شهرستان نقده با  ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار،ایستگاه بارانسنجی تمام اتوماتیک بخش سیلوانای ارومیه با ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار،ایستگاه بارانسنجی تمام اتوماتیک بخش مرگور ارومیه با ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار ،ایستگاه بارانسنجی تمام اتوماتیک خوشاکو ارومیه  با۳۰۰میلیون ریال اعتبارو ایستگاه خودکار هواشناسی شهرستان شوط با۲۷۲۰   میلیون ریال اعتبار افتتاح و به برهه برداری رسید.
ندای ارومیه/