حماسه ۲ بهمن ارومیه، تیر خلاص بر پیکر رژیم ستم شاهی

حماسه ۲ بهمن ارومیه، تیر خلاص بر پیکر رژیم ستم شاهی

ندای ارومیه – ۳۹ سال پیش در چنین روزی مردم انقلابی ارومیه با خلق حماسه ای به یاد ماندنی گامی بزرگ در راستای تقویت حرکت انقلابی مردم ایران برداشتند و ضربه ای کاری بر پیکر رژیم ستمشاهی وارد کردند.

۲ بهمن سال ۵۷، در حالی که مبارزه علیه رژیم طاغوت از طریق برپایی تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف در حال پیگیری بود، ارومیه به عنوان شهری پیشگام در نبرد حق علیه باطل، اولین جنگ مسلحانه را تجربه کرد.

بعد از ظهر آن روز اطراف مسجد اعظم ارومیه توسط دسته های مردمی با گونی های شن و ماسه سنگربندی شد. خیابان های اطراف نیز با شاخه های درختان بسته شد تا شهر آرایشی دیگر به خود ببیند. آرایشی که از در پیش بودن نبردی سنگین خبر می داد.

تجهیزات و امکانات در مسجد اعظم به کار گرفته شد و قریب به ۵۰ نفر مسلح و جمعی از مردم خود را برای رویارویی آماده کردند.

۶ تانک از پادگان ارتش به راه افتادند و از طریق خیابان امام (ره) فعلی به سوی مسجد حرکت کردند. با عبور از موانع این تانک ها که تعداد قابل توجهی از سربازان ارتش هم آنان را همراهی می کردند به محوطه مسجد نزدیک شدند.

ناگهان یکی از تانک به سمت مسجد اعظم شلیک کرد. گلوله به گنبد اصابت کرد و از سوی دیگر آن خارج شد. پس از آن نوبت به انقلابیون بود.

پس از پرتاب چند کوکتل مولوتوف به سوی تانک ها شلیک بی وقفه آغاز شد. در این درگیری تعداد زیادی از درجه داران و سربازان شاه به هلاکت رسیدند و یکی از تانک ها دچار آتش سوزی شد. مقاومت قهرمانانه مردم آنچنان هراسی در دل دژخیمان انداخت که فرار را بر قرار ترجیح داده و سراسیمه به پادگان بازگشتند. در این مواجهه ۲ نفر از مردم انقلابی به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.

خبر عقب نشینی طاغوتیان و فرار تانک ها از دست مردم در شهر پیچید و شور و شوقی مضاعف به روحیه انقلابی آنان بخشید. حالا دیگر همه با چشم خود دیده بودند که چگونه می توان با دستان خالی در برابر این رژیم ستمشاهی تا دندان مسلح ایستاد و پیروز شد.

نقش و تاثیر این جنگ مسلحانه در تقویت حرکت انقلابی مردم ایران به حدی بود که حضرت امام خمینی (ره) فرمود: همه باید مثل آقای حسنی مسلح شویم.

این حماسه نام ارومیه را نیز در کنار روزهای بزرگی چون خرداد ۴۲، ۱۹ دی قم، ۲۹ بهمن تبریز و ۱۷ شهریور تهران در زمره روزهای تاریخی جا داد و تیر آخر را بر پیکر رژیم طاغوت وارد کرد.

این پیروزی بزرگ جان دیگری به انقلاب اسلامی مردم در سراسر ایران بخشید و اصلی ترین دستاورد آن علنی شدن حرکت مسلحانه مردم علیه رژیم و سقوط عملی آن در منطقه بود به گونه ای که بعدها در اعترافات هومان این موضوع به دقت بیان گردیده است. به عبارتی رژیم شاه در ارومیه دوم بهمن سقوط کرد.

*هادی پورافشار