گرانی بنزین چند نفر را بیکار و چه ‌تعداد شغل ایجاد می‌کند؟
گرانی بنزین چند نفر را بیکار و چه ‌تعداد شغل ایجاد می‌کند؟
در حالی دولت قصد گرانی بنزین و گازوئیل برای ایجاد شغل را دارد که مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل منجر به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال منجر شود.

در حالی دولت قصد گرانی بنزین و گازوئیل برای ایجاد شغل را دارد که مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل منجر به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال منجر شود.

استدلال مسئولان دولتی برای گران شدن بنزین و گازوئیل در بودجه سال آینده، مصرف پول حاصل از این گرانی برای ایجاد اشتغال است.

درآمد مدنظر دولت از گرانی بنزین و گازوئیل در سال آینده ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان است. از آنجایی که مسئولان دولتی در سال‌های اخیر هزینه ایجاد هر شغل پایدار را بین ۱۰۰ تا حتی ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، بنابراین اگر تمامی درآمد حاصل از گرانی سوخت در سال آینده صرف ایجاد مشاغل پایدار شود، در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۶۰ هزار شغل و در بدبینانه‌ترین حالت ۸۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

البته براساس آمارهای وزارت صنایع در سال ۹۵ هر شغل صنعتی در کشور با ۳۲۷ میلیون تومان سرمایه گذاری ایجاد شده است. بنابراین اگر قرار باشد با درآمد حاصل از گرانی بنزین در سال آینده، اشتغالزایی کرد، میزان شغل پایداری که با آن ایجاد می‌شود حدود ۵۲ هزار شغل خواهد بود.

در این شرایط مشخص نیست دولت تدبیر و امید چرا می‌خواهد برای ایجاد ۵۲ تا ۱۶۰ هزار شغل (اگر محقق شود) حدود ۴۸۰ هزار نفر را بیکار کند؟

بهتر است مسئولان دولتی صادقانه به مردم بگویند که به علت کسری بودجه ناچار به گران کردن بنزین و گازوئیل هستند و استدلال‌های غیراقتصادی مطرح نکنند.