قارا یانوار (ژانویه سیاه)
قارا یانوار (ژانویه سیاه)
کلیپی به زبان ترکی به مناسبت سالگرد کشتار مردم باکو توسط قوای ارتش سرخ