یارانه ۳۰ میلیون نفر قطع می‌شود

یارانه ۳۰ میلیون نفر قطع می‌شود

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کاهش بودجه هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۷ گفت: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ یارانه نقدی پرداخت می شد که میزان پرداخت در لایحه بودجه ۹۷، ۲۳ هزار میلیارد دیده شده است. با این عدد حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشورمان یعنی بیش از ۳۰ میلیون نفر با پیشنهاد دولت یارانه شان در سال آینده قطع می شود.
وی ادامه داد: رقم حذف شده از یارانه نقدی قرار است به بخش های دیگر پرداخت شود. از این عدد ۳ هزار میلیارد تومان به نان یارانه داده می شود. ۳ هزار میلیارد تومان به طرح تحول سلامت و ۷ هزار میلیارد تومان به خانواده های تحت پوشش امداد و بهزیستی کمک می شود. البته این پیشنهاد دولت است و در مجلس بررسی می شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نظر نمایندگان درباره حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر از مردم، خاطرنشان کرد: اگر بجای پرداخت یارانه نقدی به اشتغال جوانان کمک کنیم به نظر می رسد در این شرایط مردم از حذف یارانه نقدی استقبال کنند. اما اگر یارانه قطع شود و اثر و خروجی آن را در توسعه، رونق اقتصادی، حل مشکلات و بویژه اشتغال جوانان نبینیم، جامعه از این موضوع استقبال نمی کند.
پورابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا اختصاص یارانه نقدی به نان، طرح تحول سلامت و اقشار آسیب پذیر گام خوبی از سوی دولت است؟ تصریح کرد: به نظر بنده این سر فصل ها را باید از منابع عمومی پرداخت کنیم. در قانون هدفمندی یارانه ها بخش اشتغال و تولید یکی از موضوعات مهم است. بنابراین به نظر می رسد که این بند و نوع تخصیص با قانون هدفمندی یارانه ها مغایرت دارد و با آن قانون همخوانی ندارد.
وی افزود: بنابراین باید مبلغ کسر شده از یارانه نقدی متناسب با قانون به بخش تولید و کمک به اشتغال تخصیص داده شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اینکه آیا نان در سال آینده افزایش قیمت خواهد داشت؟ گفت: بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد. دولت برنامه ای برای افزایش قیمت نان ندارد اما قاعدتا با توجه به اینکه هزینه ها افزایش یافته ما به التفاوتی را به نانوا می دهند.