لیست کتابفروشی های ارومیه در طرح پاییزه کتاب
لیست کتابفروشی های ارومیه در طرح پاییزه کتاب
11 کتابفروشی در ارومیه میزبان طرح پائیزه کتاب است و در قالب این طرح کتاب ها را با تخفیف 20 و 25 درصدی به علاقه مندان ارائه می دهد.