فیلم / درگیری و نیمه تمام ماندن دیدار تیم های والیبال شهرداری ارومیه و پیکان تهران
فیلم / درگیری و نیمه تمام ماندن دیدار تیم های والیبال شهرداری ارومیه و پیکان تهران
بازی تیم های والیبال شهرداری ارومیه و پیکان تهران در ست پنجم با توجه به حواشی و درگیری به وجود آمده ناتمام باقی ماند.

انتهای پیام/