فیلم / تیراندازی نیرهای اقلیم کردستان عراق به سوی تظاهرات کنندگان
فیلم / تیراندازی نیرهای اقلیم کردستان عراق به سوی تظاهرات کنندگان
نیروهای اقلیم کردستان عراق امروز بر روی مردم معترض آتش گشودند.

انتهای پیام/