سرهنگ دوم حاجی ممدوف در زندان خودکشی کرد!
سرهنگ دوم حاجی ممدوف در زندان خودکشی کرد!

به گزارش ندای ارومیه، سرهنگ دوم حاجی ممدوف در زندان خودکشی کرده است. وی که تا سال ۲۰۰۵ مسئول اجرایی اداره عملیات جنایی وزارت کشور جمهوری آذربایجان بود، در سال ۲۰۰۵ طی عملیاتی موسوم به “کمربند سیاه” توسط وزارت امنیت ملی دستگیر شد. جرم وی رهبری یک باند جنایی در جمهوری آذربایجان اعلام شد و […]

به گزارش ندای ارومیه، سرهنگ دوم حاجی ممدوف در زندان خودکشی کرده است.

وی که تا سال ۲۰۰۵ مسئول اجرایی اداره عملیات جنایی وزارت کشور جمهوری آذربایجان بود، در سال ۲۰۰۵ طی عملیاتی موسوم به “کمربند سیاه” توسط وزارت امنیت ملی دستگیر شد.
جرم وی رهبری یک باند جنایی در جمهوری آذربایجان اعلام شد و در دادگاه جرائم سنگین آذربایجان به حبس ابد محکوم گردید.
او امروز در زندان خود را به دار آویخت و درگذشت.

انتهای پیام/