امروز تولد سردار سلیمانی باشه، تو چه هدیه ای بهش میدی؟!

امروز تولد سردار سلیمانی باشه، تو چه هدیه ای بهش میدی؟!

انتهای پیام/