آیا رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه استعفا داده است؟

آیا رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه استعفا داده است؟

دیروز پایگاه خبری نزدیک به هادی بهادری مدعی شده بود رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه استعفا داده است.

رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه در گفت و گو با ندای ارومیه گفته است “همیشه پس از تغییر وزیر علوم رسم بر این است که روسای دانشگاه جهت همکاری با او نامه استعفای خود را تقدیم کنند تا دست وزیر برای ابقاء یا تغییر روسای دانشگاه ها باز باشد و این امری نیست که صرفا مختص به دانشگاه صنعتی ارومیه باشد.”

شنیده ها حاکی از این است که یکی از جریان های سیاسی قصد دارد “دکتر خیری” از بستگان هادی بهادری را به عنوان گزینه ریاست دانشگاه صنعتی ارومیه مطرح کند.

انتهای پیام/