آخرین کتاب هایی که مسئولین آذربایجان غربی خوانده اند!
آخرین کتاب هایی که مسئولین آذربایجان غربی خوانده اند!
جمعی از مسئولین آذربایجان غربی و ارومیه در گفت و گویی کوتاه با ندای ارومیه از میزان مطالعه و آخرین کتاب هایی که خوانده اند می گویند.