هشدار! بیش از ۱۰۰ نقطه در ارومیه مستعد بروز فاجعه انسانی است

هشدار! بیش از ۱۰۰ نقطه در ارومیه مستعد بروز فاجعه انسانی است

متن کامل گفت و گوی ندای ارومیه با حسین پناهی را در لینک زیر بخوانید

https://nedayeurmia.ir/?p=263810