کاریکاتور این هفته، رادفر، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی!

کاریکاتور این هفته، رادفر، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی!