توصیه های سازمان آتش نشانی در آستانه طوفان آذربایجان

توصیه های سازمان آتش نشانی در آستانه طوفان آذربایجان

سازمان آتش نشانی در آستانه طوفان آذربایجان توصیه هایی را منتشر کرده است:

۱. درصورت نداشتن کار ضروری از منزل خود خارج نشویم.

۲. اتومبیل خود را در مکانی امن بدور از کابل های تلفن و برق و همچنین درختان ضعیف و خشکیده نگه دارید.

۳. از بسته بودن پنجره های منزل خود اطمینان داشته باشیم.

۴. درصورت شدت گرفتن تند باد از نوار چسب پهن به صورت ضربدری روی پنجره های منزلتان استفاده کنیم.

۵. درصورتی بیرون از ساختمان هستیم، حتما مراقب کودکان خردسال باشیم.

۶. از رفتن به پشت بام به هر دلیلی جدا خود داری کنیم.

۷. درصورت توام شدن رانندگی با شروع تند باد حتما خودرو را در سمت راست خیابان یا جاده متوقف کنیم..

۸. آنتن تلویزیون را که در پشت بام یا ایوان منزل وجود دارند کاملا محکم کنیم.

۹. از حضور در اماکن مرتفع مانند پل های هوایی یا روگذر ها و پیاده راه های خطرناک جدا پرهیز کنیم.

 

منبع:روزنامه ایران