دریاچه ارومیه در آستانه بحرانی ترین وضعیت در یک قرن اخیر
دریاچه ارومیه در آستانه بحرانی ترین وضعیت در یک قرن اخیر
آمار منتشر شده توسط پژوهشکده تحقیقات آب نشان می دهد سطح آب دریاچه ارومیه با بحرانی ترین وضعیت یک قرن اخیر تنها 14 سانتی متر فاصله دارد.

به گزارش ندای ارومیه، آمار منتشر شده توسط پژوهشکده تحقیقات آب نشان می دهد سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به آبان ماه سال گذشته ۲۸ سانتی متر کاهش یافته است.

بر اساس این آمار تراز آب دریاچه ارومیه اکنون به ۱۲۷۰.۱۹ متر رسیده که با کمترین تراز ثبت شده از دریاچه ارومیه و بحرانی ترین شرایط یک قرن اخیر که در سال ۹۴ ثبت شده، تنها ۱۴ سانتی متر فاصله دارد.

این آمار همچنین نشان می دهد وسعت دریاچه ارومیه با کاهشی ۳۷۰ کیلومتر مربعی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ۱۵۹۴کیلومتر مربع رسیده و حجم آب موجود نیز نیم میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

انتهای پیام/