تصاویری از مدرسه دخترانه اسلام آباد / همراهی دانش آموزان و خانواده هایشان برای تعمیر مدرسه
تصاویری از مدرسه دخترانه اسلام آباد / همراهی دانش آموزان و خانواده هایشان برای تعمیر مدرسه
پس از این که مدرسه دخترانه راه شهدا در محله اسلام آباد ارومیه به دست اغتشاش گران به آتش کشیده شد، خانواده های دانش آموزان به همراه فرزاندانشان برای تعمیر و بازسازی آن همراه شده اند تا کلاس های درس هر چه سریع تر دایر شود.