گزارش تصویری / سوزاندن و قطع درختان ارومیه توسط افراد ناشناس
گزارش تصویری / سوزاندن و قطع درختان ارومیه توسط افراد ناشناس
درختان ارومیه در برخی نقاط شهر، شبانه توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شده و قطع می شوند.