آیا این مرد به راستی سوروس ترکیه است؟
آیا این مرد به راستی سوروس ترکیه است؟
ماه ها است که اختلاف اردوغان و آمریکا بالا گرفته و در معنای واقعی کلمه اردوغان و آمریکا در حال آمادگی برای سرشاخ شدن جدی هستند. 

به گزارش ندای ارومیه – چه بخواهیم چه نخواهیم ماه ها است که اختلاف اردوغان و آمریکا بالا گرفته و در معنای واقعی کلمه اردوغان و آمریکا در حال آمادگی برای سرشاخ شدن جدی هستند.

طبیعتا اردوغان و به تبع او دولت ترکیه در موضع ضعف قرار دارند، زیر ساخت های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی اجتماعی ترکیه در حد قابل توجهی در وضعیت تاثیرپذیری از سیاست های آمریکا قرار دارند. از سوی دیگر آمریکا نیز اهرم های بسیار قابل توجهی برای فشار بر اردوغان دارد.

صدها و هزاران اسنادی که از طریق جریان گولن در دست آمریکا وجود دارد و یا اعتراف های قابل توجهی که رضا ضراب میتواندبه زبان بیاورد و یا فعالیت های میدانی گروه ها و گروهک هایی که تحت امر سازمان سیا هستند و یا آن سازمان توانسته است که بر آنها سوار شود از جمله مسایلی هستند که هر کدام به تنهایی برای فشار بر اردوغان کفایت میکند.

فارغ از این که پاسخ نهایی اردوغان به این فشارها چه خواهد بود و این رودررویی تا به کجا به طول خواهد انجامید اردوغان نیز عملیات تحت فشار قرار دادن سرشاخه های عملیاتی آمریکا در ترکیه را آغاز کرده است.

در حالی که چند ماه پیش کشیش آمریکایی در ازمیر به عنوان سر شاخه ارتباطی آمریکا و جریان گولن دستگیر شد، چند هفته پس از آن نیز متین توپاز کارمند غیردیپلماتیک و محلی سفارت آمریکا در استانبول به دلیل ارتباطات گسترده ای که با طیف های مختلفی از جریانات سیاسی در ترکیه خصوصا جریان گوئلن داشته است دستگیر شد.

تنها پس از چند هفته از دستگیری توپاز اکنون موضوع “عثمان کاوالا” به عنوان بحث روز روابط ترکیه و اروپا شده است.

مردی که رسانه های طرفدار دولت از او به عنوان فردی که از زیر هر سنگی در میاد! یاد میکنند.

نخستین بار نام عثمان کاوالا در پرونده روزنامه جمهوریت بر سر زبانها افتاد و اکنون با گذشت چند روز رسانه های دولتی مدعی وجود سر نخ هایی که حکایت از وجود ارتباطات مالی بین او گروه های کردی و جریان گولن دارد میکنند.

اگرچه مبالغه بخشی جداناشدنی از فرهنگ ژورنالیستی ترکیه است اما به احتمال قوی سهم قابل توجهی از واقعیت در این سخنان وجود دارد.

عثمان کاوالا سرشناسترین و اصلی ترین سرشاخه نهادهای اروپایی و آمریکایی با تشکل های مردم نهاد سیاسی و غیر سیاسی در ترکیه است که حجم قابل توجهی از کمک های مالی و پروژه های غربی را به طرف های ترک می رساند.

رسانه های ترک از او به عنوان “سوروس سرخ مو” یاد میکنند.

این که حاکمیت ترکیه دستگیری نفراتی در این سطح و با این مدل های فعالیتی را به افرادی که بار اطلاعاتی و امنیتی بالاتری میتوانند داشته باشند ارجح دانسته است نشان دهنده نگرانی ای است که از تحرکات اجتماعی و خیابانی مانند آنچه در حوادث پارک گزی اتفاق افتاد دارد.

*مسعود صدرمحمدی