عزاداری عاشورای حسینی با حضور خیل عظیم عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) در ارومیه برگزار شد.