صدای انفجار شنیده شده در ارومیه مربوط به چه بود؟
صدای انفجار شنیده شده در ارومیه مربوط به چه بود؟
ساعت 13 امروز شهروندان از شنیده شدن صدای دو انفجار مهیب در محدوده زمین های ارتش و محله سومون آباد خبر داده اند.

به گزارش ندای ارومیه، ساعت ۱۳ امروز شهروندان از شنیده شدن صدای دو انفجار مهیب در محدوده زمین های ارتش و محله سومون آباد خبر داده اند.

شنیده ها حاکی از این است که صدای مذکور مربوط به تمرین تاکتیکی ارتش در پادگان لشگر ۶۴ بوده است.

به دلیل تداوم این تمرین، پیش از ظهر فردا نیز احتمال شنیده شدن صداهای مشابه دور از انتظار نخواهد بود.

انتهای پیام/