سازمان سیا در حال تدارک موج جدید ناامنی در جهان
سازمان سیا در حال تدارک موج جدید ناامنی در جهان
سازمان سیا با حمایت تشکیلات به ظاهر دینی در ترکیه در تدارک موج جدیدی از ناامنی ها در منطقه و جهان است.

به گزارش ندای ارومیه، ارگون دیلر در سرمقاله روز سه شنبه خود در روزنامه تقویم از جماعتی دینی که به عنوان پایگاه سازمان سیا عمل میکند خبر داد!

این نویسنده نزدیک به حاکمیت ترکیه در سرمقاله خود که موضوع اصلی ان موج ناامنی های جدید در جهان است خبر از تشکیلاتی دینی که دارای ارتباطی عمیق با سازمان سیا بوده و منتظر است تا با دستور این سازمان دست به نا امنی بزند میدهد.

او می نویسد: به طرز غیر قابل باوری در حال امادگی برای عملیات هستند؛ ۲هزار جوان سوری را جذب و مورد آموزش قرار داده اند تا در زمان لازم بکار گیرند… گروهی از جوانان سوری را به لانگوی (مرکز اموزشهای اطلاعاتی عملیاتی سازمان سیا -توضیح از مترجم- ) فرستاده انجا تحت اموزش قرار داده اند؛ اکثرا در استانبول هستند و البته در برخی مراکز دیگر عناصر در انتظار دستور نیز دارند…

گولر با بیا اینکه این گروه در راستای ناامن سازی ترکیه برای جلوگیری از پیشرفت این کشور و فشار به ترکیه ایجاد شده است مقابله با انها را متضمن هزینه بالای فشار بر دولت ترکیه و ناامنی در مرکز میداند.

او نوشته خود را با جمله از یاد نبر دشمن در درون است به اتمام رسانده است!

*مسعود صدرمحمدی