تمسخر هواداران تیم قره باغ جمهوری آذربایجان توسط رسانه های ترکیه!

تمسخر هواداران تیم قره باغ جمهوری آذربایجان توسط رسانه های ترکیه!

به گزارش ندای ارومیه، مولود تزل Mevlüt Tezel از نویسندگان روزنامه صباح ترکیه، طرفداران تیم قره باغ جمهوری باکو را به باد توهین تمسخر گرفت.

مولود تزل در این یادداشت، نوشته ای را که هواداران تیم قره باغ  از حروف نام این تیم در دست خود گرفته بودند، «فقیرترین، شکسته ترین و خنده دارترین طراحی در تاریخ فوتبال » توصیف کرده و نوشته  بود : «باشد. به تدریج ، آنها هم فرهنگ فوتبال را خواهند آموخت.»

درپی انتشار این جملات در روزنامه صباح ترکیه، سیلی از فحش های رکیک  رسانه های آذربایجان به سمت روزنامه صباح و مولود تزل راه افتاده است.