اعتراف وزارت اقتصاد به شکست دولت در جذب سرمایه های خارجی
اعتراف وزارت اقتصاد به شکست دولت در جذب سرمایه های خارجی
در گزارش اخیر وزارت اقتصاد مواردی به چشم می خورد که وضعیت وخیم عملکرد دولت در جذب سرمایه های خارجی را نشان می دهد.

در گزارش اخیر وزارت اقتصاد مواردی به چشم می خورد که وضعیت وخیم عملکرد دولت در جذب سرمایه های خارجی را نشان می دهد.

به گزارش ندای ارومیه، بر اساس این آمار، دولت یازدهم طی چهار سال گذشته با شکست سنگینی در جذب سرمایه های خارجی مواجه شده است. این در حالی است که یکی از ادله اصلی رسانه های حامی دولت در تبلیغ پیرامون آن چه که موفقیت برجام می خواندند، ورود سرمایه های خارجی به کشور است.

اما آمارهای به تازگی منتشر شده وزارت اقتصاد نشان می دهد میزان سرمایه گذاری خارجی نه تنها در چهار سال از عمر دولت یازدهم نسبت به سال های قبل از آن با کاهش مواجه شده، بلکه میزان این سرمایه گذاری در سال ۹۴ به کمترین میزان طی ۱۶ سال اخیر رسیده است!

نکته قابل تامل دیگر در این گزارش ها آمار مبنی بر جذب بیش از ۴.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۱ یعنی یک سال پیش از آغاز دولت تدبیر و امید است که از آن به عنوان رکورد بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی یاد شده است!

 

آمار منتشر شده توسط وزارت اقتصاد همچنین نشان می دهد علی رغم رکورد ۳.۵ میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی در پرژوه های نفت و گاز یک سال پیش از شروع دولت روحانی، سال ۹۴ این میزان با کاهشی فاحش به ۶۱۸ هزار دلار می رسد که باید آن را رکورد پایین ترین میزان سرمایه جذب شده از سال ۸۰ به بعد دانست.

حال باید پرسید کسانی که ورود سرمایه خارجی به کشور را جزو اصلی ترین عایدی های برجام برای ملت ایران به شمار می بردند تناقض ادعاهایشان را با این آمارها و میزان قابل قبول جذب سرمایه در سال های پیش از برجام را چگونه توجیه می کنند!

انتهای پیام/