فیلم/ گفتگو با سارقانی که به «بنیتا» رحم نکردند!

فیلم/ گفتگو با سارقانی که به «بنیتا» رحم نکردند!

گزارش صدا و سیما از دستگیری سارقانی که مدتی قبل کودک ۸ ماهه ای را در تهران ربوده بودند.