دولت آقای روحانی تصمیم دارد کدام سو بایستد؟

دولت آقای روحانی تصمیم دارد کدام سو بایستد؟

به گزارش ندای ارومیه، مهدی محمدی در کانال تلگرامی خود نوشت:

سوال بزرگ درباره تحریم های جدید امریکا این نیست که این تحریم ها با ایران چه خواهد کرد. حتی به عقیده من این سوال هم چندان جدی نیست که این تحریم ها برجام را نقض می کند یا نه؟ امروز یک اجماع ملی در این باره وجود دارد که امریکا، عملا، مدت هاست از برجام خارج شده –یا بهتر است بگوییم اساسا از ابتدا وارد نشده بود! و اکنون در حال رسمی سازی و حقوقی سازی این خروج است.

این بحثی نیست که بخواهیم در آن متوقف شویم. بحث اصلی این است: هدف راهبردی امریکا از این تحریم ها چیست و امریکا منتشر است پس از اعملا این تحریم ها در ایران چه اتفاقی بیفتد؟ در یک جمله من فکر می کنم مهم ترین هدف تبدیل کردن برنامه موشکی و منطقه به عنوان “ابزارهای تولید امنیت ایران” به موضوع بحث، مجادله و اختلاف در داخل ایران است. اگر چنین باشد، مهم ترین سوال امروز ما این است: دولت آقای روحانی تصمیم دارد کدام سو بایستد؟ و چگونه با مردم خود، و با امریکا سخن خواهد گفت؟ این راهبردی ترین مسئله امروز ایران است.