فیلم / آتش گرفتن مغازه های میوه فروشی در سه راه دخانیات ارومیه

فیلم / آتش گرفتن مغازه های میوه فروشی در سه راه دخانیات ارومیه

شب گذشته مغازه های میوه فروشی واقع در سه راه دخانیات ارومیه دچار آتش سوزی شدند.