تصاویر/ رزمایش الی بیت المقدس گردان های بسیج ارومیه
تصاویر/ رزمایش الی بیت المقدس گردان های بسیج ارومیه

همزمان با رزمایش استانی گردان های بیت المقدس، بسیجیان عضو این گردان ها در شهرستان ارومیه نیز اقتدار و توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند. انتهای پیام/

همزمان با رزمایش استانی گردان های بیت المقدس، بسیجیان عضو این گردان ها در شهرستان ارومیه نیز اقتدار و توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند.

انتهای پیام/