فقر و فاصله طبقاتی در کدام دولت رکورد زد؟ + سند

فقر و فاصله طبقاتی در کدام دولت رکورد زد؟ + سند

به گزارش ندای ارومیه، شاخص ضریب جینی یکی از شاخص‌های اصلی در تعیین میزان فاصله طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد است که هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان می‌دهد فاصله طبقاتی بیشتر، فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند و هرچه این عدد به صفر نزدیک شود، از توزیع برابر درآمدها حکایت دارد.

گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، طی سالهای پس از جنگ و ۷ دولتی که پشت سر گذاشتیم، بالاترین ضریب جینی که از نابرابری شدید در توزیع درآمد و فقیرتر شدن فقرا حکایت دارد، در سالهای ۸۱ و ۸۲ یعنی دولت دوم اصلاحات به‌ریاست خاتمی ثبت شده است. در این دو سال ضریب جینی به‌ترتیب ۰.۴۱۹۱ و ۰.۴۱۵۶ بوده است و غیر از این دو سال طی ۲۸ سال گذشته هیچ وقت ضریب جینی تا ۰.۴۱ افزایش نیافته بود. در دولت دوم خاتمی ، درآمد ثروتمندان به حدود ۱۷ برابر درآمد فقرا رسیده بود که رقم بی‌سابقه‌ای است.

بنابراین گزارش، ضریب جینی که طی سالهای دولت نهم و دهم تا ۰.۳۷ هم کاهش یافته بود، مجدداً در دولت یازدهم یعنی دولت اول حسن روحانی به ۰.۳۹ در سال ۹۴ افزایش یافته است.

حسن روحانی با حمایت هاشمی رفسنجانی و خاتمی به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است.

مستندات ضریب جینی را از گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ببینید:

تسنیم